... Lidské mládě zahlédlo znamení AURYNu a zvědavě přistoupilo blíž. Začetlo se ...

   A zase vichr burácel v korunách stařičkých stromů, které sahaly až k obloze.  To ostatně nebylo

nic nezvyklého, protože Černý les byl ve Fantazánii  místem  bouřemi  vyhlášeným.  Nezvyklý byl

v tomto nečase praskot a zvuky,  jako by se mezi stromy něco  prodíralo.  Něco opravdu  velikého.

   Náhle se rozhrnuly mladé  stromky a na mýtinu vdusal  obr.  Měřil  skoro  dvacet stop, a co víc,

tento obr vyhlížel tak,  jako by na  něm všechno  bylo ze šedivého  kamene.  Měl    neuvěřitelně

malou hlavu,  uváží-li se, že seděla nad tak obrovitými rameny, a zuby mu čněly z kamenné tváře

jako nabroušená dláta. Nebylo pochyb o tom, že je to bytost v těchto končinách vzácná a nečekaná,

totiž Kamenožrout.               

 

       Kamenožrout má hlad

aneb kam zmizely chutné živce?

 

   Kam se poděly lahodné mramory? A konečně, kde jsou výtečné pískovce a křupavé křemeny?

Kamenožrout  byl na cestě už několik týdnů a za tu dobu se pořádně najedl jen dvakrát.  Samo-

zřejmě, mohl by vyžít i při stravě tvořené pouze hlínou, ale takový jídelníček by mu dal  asi tolik

síly, kolik by člověku dodala kůra a listí stromů.

   Zdálo se,  že Nicota ničí už i samotné základy Fantazánie vytvořené z lidských snů.  Kameno-

žrout věděl, že si musí pospíšit. Jestli brzy nesplní poslání, které mu uložila Maličká Císařovna,

a nepřivede  nikoho ze světa lidí, je možné,  že celá Fantazánie zanikne.  Nasypal si do úst ještě

pár hrstí hlíny, zašklebil se a vnořil se do hustého porostu na druhé straně mýtiny.

  Lidské mládě se zarazilo. Ještě si to úplně neuvědomuje, ale právě se stalo součástí Příběhu,

který nikdy neskončí. I ono možná nasedne na Falkův hřbet a nakrmí Kamenožrouta

báječnými horninami svých Fantazií.

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt:

Kamenozrout.ma.hlad@seznam.cz

nebo Evelína Muselíková

         Novoměstská 29

        621 00 Brno

 

 

 

Práce  a  zábava

v CHKO Pálava

      27.7. - 10.8.2002

Prázdniny s Brontosaurem (PsB)

                orchis.brontosaurus.cz

 

                              Věk 17 - 26 let

                           Poplatek 300 Kč